Użytkownik może utworzyć konto gogo Warszawa samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej

2019-09-17

Polityka prywatności Google wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i chronimy prywatność użytkowników korzystających z naszych Usług. Są jeszcze inne sposoby kontrolowania informacji gromadzonych przez Google, z których możesz skorzystać niezależnie od tego, czy logujesz się na konto Google czy pracujesz bez logowania się. Użytkownik może utworzyć konto gogo Warszawa samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. Dowiedz się więcej o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie oraz jak Google wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów. Podobnie jak inne firmy technologiczne i komunikacyjne, Google regularnie otrzymuje od instytucji państwowych i sądów z całego świata wezwania do przekazania danych użytkowników. Pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane. Dowiedz się więcej o tym, jak Google używa plików cookie. Dokładamy wszelkich starań, by chronić Ciebie i firmę Google przed nieuprawnionym dostępem do przechowywanych przez nas informacji, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Jeśli na przykład wyszukasz „rowery górskie”, na stronie zawierającej reklamy wyświetlane przez Google możesz zobaczyć reklamę sprzętu sportowego. Google udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Google w ramach Usług. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania i przechowywania treści przez Google można znaleźć w Polityce prywatności oraz warunkach dodatkowych związanych z konkretnymi Usługami. Wskazówka: dowiedz się, jak ustawić Google jako stronę główną. Podczas korzystania z konta Google przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować. Urządzenia z Androidem i zainstalowanymi aplikacjami Google obejmują urządzenia sprzedawane przez Google lub naszych partnerów. Trendy Google próbkują wyszukiwania w Google, by oszacować ich popularność w określonym przedziale czasu, i udostępniają publicznie wyniki zbiorcze. Firma Google ani jej dostawcy i dystrybutorzy nie składają żadnych konkretnych obietnic związanych z Usługami, innych niż wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach oraz warunkach dodatkowych.